top of page
SGVU_Impresionismus_PL.jpg
Grada_Kostely_PL.jpg
Grada_Sedmero_pozehnani_PL.jpg
Grada_Prazske_dvorky_PL.jpg
Zatec_promeny_PL.jpg

Fenomén Jawa
Národní technické muzeum,
výstavní a propagační grafika,
2019

 

nepoužitý návrh baneru

Imago / Imagines
k 600. výročí úmrtí Václava IV.,
Akademie věd České republiky,
výstavní a propagační grafika,
2019

100 let Česko-slovenské koruny
Císařská konírna Pražského hradu,
Česká národní banka,
výstavní a propagační grafika, 
grafická úprava katalogu,
2018–2019

Kněžna sv. Ludmila
Středočeské muzeum 
v Roztokách,
výstavní a propagační grafika,
2019

Příběhy Tichého údolí
Středočeské muzeum 
v Roztokách,
výstavní a propagační

grafika, úprava katalogu
2019

Doma v Nola
nakladatelství Radioservis, 
grafická úprava publikace,
2019

Muzeum Karlovy Vary 
redesign loga, výstavní 
a propagační grafika
ke znovuotevření
2017

Medek
Národní galerie v Praze,
obálka publikace 
k výstavě Mikuláš Medek,
2018

 

nepoužitý návrh

Karel IV. a Emauzy
nakladatelství 
Artefactum,
grafická úprava 
sborníku,
2017

Jan Grimm
Retrospektiva
Strahovský klášter,
výstavní a propagační grafika, úprava katalogu,
2018

Miroslav Troup 100 let
Obecní dům Praha,
výstavní a propagační grafika, 
2017

Člověk v náhradách
Národní technické muzeum,
výstavní grafika,
2017
nepoužitý návrh plakátu 

Sallačova sbírka
Národní zemědělské muzeum, 
grafická úprava publikace,
2017

Ars Montana
Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy, 
grafická úprava publikace,
2016

Pražské veduty 18. století
Muzeum hlavního městy Prahy,
výstavní a propagační grafika, 
úprava katalogu,
2017

Vladimír Boudník
Muzeum hlavního městy Prahy,
výstavní a propagační grafika, 
2017

Button

Člověk a telefon
Národní technické muzeum,
výstavní a propagační grafika,
2016

Český kinematograf
Národní technické muzeum,
výstavní a propagační grafika,
2016

Slovanský klášter Karla IV.
Ústav dějin Akademie věd ČR,
výstavní a propagační grafika, 
úprava katalogu,
2016

Urbex
nakladatelství Grada, 
grafická úprava 
publikace,
2015

Rozkulačeno
Ústav pro studium 
totalitních režimů 
výstavní a propagační grafika, úprava katalogu,
2016

65 let Ústavu informačních studií
a knihovnictví

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
výstavní a propagační grafika,
2015

Dvacet příběhů
Mercedes Benz Financial Services 
Česká republika1995–2015, 
grafická úprava publikace,
2015

Výroční zpráva 2015
Akademie věd 
České republiky, 
grafická úprava publikace,
2015


nepoužitý návrh obálky

Poslední ráj 
Adolfa Schwarzenberga

Národní zemědělské muzeum, 
grafická úprava 
publikace,
2014

Orientační systém
Středočeské muzeum v Roztokách,
2014

Osudy 
Strakovy akademie

Úřad vlády 
České republiky,
výstavní a propagační grafika,
2016

Stopy židovské 
přítomnosti 
v Praze 2

Městská část Praha 2,
výstavní a propagační
 grafika, úprava katalogu,
2015

Hudba ve spirále
Národní technické muzeum,
výstavní a propagační grafika, 
úprava katalogu,
2014

Téměř čtvrt tisíciletí
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
výstavní a propagační grafika,
2014

Zámek Roztoky
Středočeské muzeum 
v Roztokách, 
grafická úprava katalogu,
2014

Připraven k práci 
a obraně vlasti

křížová chodba 
Staroměstské radnice,
Ústav pro studium 
totalitních režimů 
výstavní a propagační grafika, 
úprava katalogu,
2014

Rudolfínští mistři
Muzeum hlavního městy Prahy,
výstavní a propagační grafika, 
úprava katalogu,
2014

Češi pod prapory 
Velké války

Úřad vlády České republiky,
Vojenský historický ústav,
výstavní a propagační 
grafika, 
2014

Chemie kolem nás / Měření času
Národní technické muzeum,
vizuál ke společné vernisáži 
nových expozic, 
výstavní grafika expozice Měření času
2013

Móda v ulicích 
protektorátu

Národní muzeum,
nakladatelství Grada, 
grafická úprava
publikace,
2013

Dva roky poté
Národní technické muzeum,
grafický design plakátu,
2013

Aféry
Národní muzeum,
výstavní grafika, 
2013

 

nepoužitý návrh plakátu 

Kacířská univerzita
Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy, 
výstavní a propagační
grafika,
2013

Biblické příběhy 
na reliéfech chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě

Národní památkový ústav,
grafická úprava publikace,
2012

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn
Národní památkový ústav,
grafická úprava publikace,
2014

Inspirace
Jan Ficher,
grafická úprava publikace,
2012

Pod křídly Sokola
Vojenský historický ústav,
výstavní a propagační grafika,
grafická úprava publikace, 
2012

Atentát
na Reinharda Heydricha

Valdštějnská zahrada,
Vojenský historický ústav,
výstavní a propagační 
grafika,
2012

Reinhard Heydrich
assassination

Kneset, Jeruzalém,
Vojenský historický ústav,
výstavní a propagační 
grafika,
2012

Po stopě Karla Maye
Náprskovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur,
Národní muzeum,
výstavní grafika,
2012

 

nepoužitý návrh baneru

Vytěsněná elita
Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy, 
výstavní a propagační 
grafika,
2011

Technika 
v domácnosti

Národní technické muzeum,
grafika expozice
2012


nepoužitý návrh plakátu

100 let pražské anglistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
logo,výstavní a propagační grafika,
2012

Fotbal jménem Masopust
Národní muzeum,
výstavní a propagační 
grafika,
2011

Rudá muzea
Národní muzeum,
výstavní a propagační 
grafika,
2011

 

nepoužitý návrh plakátu

Spořicí státní dluhopisy
Ministerstvo financí České republiky,
logo kampaně a propagační grafika,
2011

600 let orloje
křížová chodba Staroměstské radnice,
Agentura C.COM
výstavní a propagační grafika,
2011

 

nepoužitý návrh webové stránky

bottom of page