top of page

Grafický design

 

práce pro grafický ateliér Leonardo

z klientů: Bohemia Sekt, ČSOB pojišťovna, Dopravní podnik hl. města Prahy, IKEM, Nemocnice Na Homolce

 

práce pro grafický ateliér Citadela

z klientů: Asociace komunikačních agentur, Česká správa sociálního zabezpečení, Nemocnice Na Homolce, Horwath Notia Audit, Primalex

 

práce pro reklamní agenturu Jerome

z klientů: Česká národní banka, Česká centra, Český rozhlas, CzechTrade, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, OlfinCar, Národní bezpečnostní ústav, Národní muzeum, PostBellum, Senát parlamentu České republiky, Úřad vlády České republiky, Ústav pro studium totalitních režimů, Vojenský historický ústav

práce pro reklamní agenturu ViaGaudium

z klientů: Akademie věd České republiky Česká národní banka, Český rozhlas, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum, nakladatelství Grada, Muzeum hl. města Prahy, Muzeum Karlovy Vary, Úřad vlády České republiky, Ústav pro studium totalitních režimů, Vojenský historický ústav

 

z dalších klientů: Altrex, Czechinvest, Global Investors, OTK Kolín, nakladatelství Andplay, nakladatelství Atypo, nakladatelství Brio, Středočeské muzeum v Roztokách

 

 

 

Ilustrace flory a fauny

 

v publikacích nakladatelství:
Albatros, Aventinum, Axioma, Brio, Chancellor Press, Donauland Wien, Gründ, Karl Müller Verlag, Omnibus, Scientia, Sterling Publishing, Rebo Productions, Weldon Owen

 

zastoupení ve sbírkách:
Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA

Contemporary Botanical Artist, Shirley Sherwood Collection, Royal Botanic Gardens, Kew ,GB

Michel Laverret, Dreux, France

bottom of page